Informace

Pozor  –  prázdninový  režim.

Od  1.7.  do  31.8.2022   odpadá    každé  pondělí  odpolední  ordinace  pro  nemocné  /  poradna  do  15,00  hod  zůstává/.

Od 1. 7. 2018 je LSPP pro děti v nové budově „magnetické rezonance“ v Nemocnici Šumperk o sobotách, nedělích a svátcích od 8.00 do 17.00 hod.

Prosím využívejte při telefonování do ordinace číslo 583 21 20 59, je to dvojlinka, nebude vám hlásit, že je obsazeno. Pokud telefon nikdo nebere, sestra mluví na druhém přístroji nebo pomáhá lékařce. Mobilní telefon je ztlumen, hovory přijímáme výjimečně.